Betlejem a Biblia

Betlejem Grota Narodzenia

Betlejem

to miejsce, w którym znajduje się grób Racheli, żony Jakuba. Tu rozgrywa się historia Rut Moabitki. To także miejsce narodzin Dawida, i jego namaszczenia na króla, ale przede wszystkim Betlejem jest miejscem narodzenia Mesjasza.

Betlejem – miasto Dawidowe

Betlejem w języku hebrajskim oznacza „Dom chleba”, a  w arabskim „dom mięsa”. Nazywany także „Efrata” (urodzajny) oraz „miastem Dawidowym”, bo tam urodził się Dawid i został namaszczony na króla Izraelskiego.

Grób Racheli

Betlejem znajduje się w odległości około 10 km od Jerozolimy. Położone jest na zboczu skalistego wzgórza ok. 770 p. m. n. p. m.  Pierwsza wzmianka biblijna o tej osadzie związana jest z Rachelą – umiłowaną żoną Jakuba, która zmarła w drodze i została pochowana w Betlejem

A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. Jakub ustawił stelę na jej grobie. – Kamień tan stoi na grobie Racheli po dziś dzień. Mi 5, 1

 

W Betlejem toczy się najistotniejsza część akcji wspaniałej Księgi Rut, która jest nowelą historyczną, ukazującą postać Rut Moabitki, która poprzez małżeństwo z Boozem weszła do genealogii Dawida oraz Jezusa.

Betlejem – miejsce namaszczenie Dawida na króla

Betlejem jest również miejscem, w którym Dawid został namaszczony na króla. Wzmianka o tym znajduje się w pierwszej księdze Samuela (1 Sm 16,1-13).

Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. 1Sm 16,13

Jest z tym związana również ciekawa historia.

Miejsce namaszczenia Dawida na króla wskazała pierwsza palestyńska święta – mistyczka – Mała Arabka, czyli św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego OCD.  Miało to miejsce w czasie, kiedy wraz ze swoimi towarzyszkami zakładała klasztor w Betlejem I właśnie na  grocie, w której namaszczony został Dawid zbudowany jest klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Betlejem.

Kształtem budowla  nawiązuje do symboliki Wieży Dawidowej, co czyni ją wyjątkową, gdyż jest ona jedynym na całym świecie okrągłym klasztorem karmelitanek bosych. (siostry mówiły mi, że trudno się przyzwyczaić do celi, w której nie ma ani jednego kąta prostego).

Wieża Dawidowa- Klasztor Karmelitanek Bosych betlejem

Współcześnie klasztor i pamiątki po św. Arabce są dostępne dla zwiedzających, sama grota znajduje się jednak na terenie klauzury.

Betlejem – miejsce narodzenia Mesjasza

Prorok Micheasz, zapowiadając przyszłego Mesjasza, podaje miejsce Jego narodzenia. W proroczej wizji i świadomości narodu, Betlejem jest więc miastem wybranym, oczekującym czasu swojego nawiedzenia

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wiecznościMi 5, 1

Zapowiedź wypełniła się,

 

gdy nadeszła pełnia czasu i Bóg zesłał Syna swego, narodzonego z NiewiastyGa 4,4

Łukasz Ewangelista precyzuje, że

Maryja porodziwszy Syna, owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzieŁk 2,7

Protoewangelia Jakuba wskazuje więc jako miejsce narodzenia Jezusa  jedną z  wielu grot skalnych, znajdujących się w okolicach „Domu Chleba”. Prawdopodobnie służyły one pasterzom i ich trzodom za schronienie.

Istnieje jednakże jeszcze inna teoria wśród biblistów; suponują oni, że poród mógł mieć miejsce w jaskini, która stanowiła dolną część jednego z Betlejemskich  domostw.

Betlejem: Bazylika Grobu Pańskiego

 Bazylika Bożego Narodzenia - Betlejem

Bazylika Bożego Narodzenia – Betlejem

Dziś na miejscu groty, w której według tradycji narodził się Jezus, znajduje się Bazylika Bożego Narodzenia. Miejsce to, otoczone czcią przez pierwszych nawróconych Żydów, zostało sprofanowane w kolejnych wiekach przez kult Adonisa.  Uhonorowanie Groty Narodzenia świątynią nastąpiło dopiero po edykcie Mediolańskim, w 326r. n. e., za sprawą świętej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego.

Katarzyna Papiernik

Źródła: W Ojczyźnie Chrystusa, Kraków 2009, s. 66-81.

Karmel w Ziemi Świętej, Kraków 2000.
I wiele innych...