Do prania w czasach Jezusa używano moczu.

Pranie w czasach Jezusa

Proces czyszczenia tkanin w czasach Jezusa.

Proces powstawania ubrań w czasach Jezusa obejmowało trzy etapy:

1. Oczyszczanie wełny 2. Tkanie materiału, 3. Farbowanie

Dziękuję za każdy wpis na blogu. Będę starała się odpowiedzieć na każde zapytanie, a to jedno z nich. Odpowiadając na pytanie Janusza przedstawię dziś sposoby czyszczenia tkanin.

Oczyszczanie wełny jako element procesu powstawania tkaniny

Zanim przystąpiono do tkania, konieczne było upranie wełny, oczyszczenie jej ze zwierzęcego tłuszczu, co dokonywało się częściowo poprzez ugniatanie, bądź deptanie z użyciem detergentów.

Kolejnymi czynnościami były przędzenie i tkanie.

Farbowanie

było procesem o wiele bardziej skomplikowanym niż tylko płukanie w barwniku. Bardziej ekskluzywne tkaniny przed procesem farbowania poddawane były formie obróbki: usuwano obce elementy z tkaniny, a także dodatkowe węzły z przędzy za pomocą specjalnego „drapacza sukienniczego”, a nawet naprawiano tkackie błędy.

Detergenty używane do prania tkanin w czasach Jezusa

 Antyczna pralnia

Antyczna pralnia w Rzymie

  1.  Popularnie zwane mydło powstawało poprzez połączenie octu z odzyskanym z moczu ludzkiego amoniakiem, oraz tłuszczem zwierzęcym oddestylowanym z wełny, z całości tworzono substancję o konsystencji płynnej
  2.   Droższym sposobem uzyskiwania detergentu piorącego była roślina zwana mydlnicą lekarską.
  3.  Naturalny węglan sodu (zwany u nas saletrą) uzyskiwano ze specjalnego jeziora w Egipcie (Pliniusz, 31:10), w dolinie Bahr-bela-ma ( bezwodne morze), 50 mil od Kairu, w trakcie 9 miesięcy podczas roku, kiedy to jezioro było suche.
Fresk Pompejański - Antyczna pralnia

Fresk Pompejański – Antyczna pralnia

Szczególnie te najtańsze metody uzyskiwania detergentu z ludzkiego moczu, sprawiały, że zawód farbiarza i pracza nie cieszył się zbyt wielkim poważaniem społecznym, a ich warsztaty były przeniesione poza mury Jerozolimy ze względu na odrażające zapachy.

Fragmenty Biblii odnoszące się do czynności prania

Czy do pana twego i do ciebie posłał mię pan mój, abym mówił te słowa? Czy raczej do ludzi, którzy siedzą na murach [skazani] na jedzenie swego kału i picie swego moczu razem z wami?2 Krl 18,27

Ten fragment byłby całkowicie niezrozumiały, gdybyśmy nie wiedzieli, że pranie odbywało się przy pomocy ludzkiego moczu.

Inne teksty w Biblii odnoszące się do prania to:

Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu drzewnego, pozostanie wina twoja wobec Mnie jak skaza – wyrocznia Pana.Jer 2,21

Jak płaszcz zdejmować w dzień mroźny lub ocet wylewać na ług, tak pieśni śpiewać znękanymPrz 10,20
.

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzyMa 3,2

Katarzyna Papiernik

Ancient Everyday – Pee and Laundry in the Roman World, http://eaglesanddragonspublishing.com

źr: M. F. Vamosh, Women at the time of the Bible, 2007 Herzlia, s. 75.

Fausset, Andrew Robert M.A., D.D., "Definition for 'Fuller'