Czego nie wiemy o Nazarecie?

Nazaret otoczony wzgórzami

Nazaret w czasach Jezusa było spokojną wioską położoną w dolinie  otoczonej wzgórzami, na obrzeżach stolicy Galilei – Seforis. 

Nazaret – kwiat Galilei

Bazylika Nawiedzenia Nazaret

Bazylika Nawiedzenia Nazaret

 

Nazaret to miejsce, które Bóg wybrał na miejsce wzrastania Syna Człowieczego w Łasce u Boga i ludzi… Czy miało w sobie jakieś cechy szczególne?

Nazwa Nazaret  pochodzi od słowa „acer” – „pączek”, gdyż niewielka wioska otoczona była wzgórzami przypominającymi kwiat.

Położenie to zapewniało spokój i bezpieczeństwo militarne w niespokojnych czasach. Dla ludzkiej egzystencji Jezusa Chrystusa nie bez znaczenia był jednak fakt, że malutka wioska Nazaret nie była tak całkiem zapyziałą wioseczką oddzieloną od wielkiego świata. Mało kto wie bowiem o tym, i wspomina podczas Bożonarodzeniowych kazań, że Nazaret znajdował się na obrzeżach przeżywającej swój rozkwit wielkiej metropolii jaką była w tamtych czasach  stolica Galilei – Seforis. A to już zupełnie zmienia postać rzeczy…

Nazaret na obrzeżach Seforis

Mozaiki Seforis

Mozaiki Seforis

Wystarczy wspomnieć, o tym, że Seforis zostało zburzone w  4 r. p. n. e.. przebudowane po śmierci Heroda Wielkiego   (i zburzeniu w 4 r. p. n. e.) przez jego syna Heroda Antypasa, który właśnie tam postawił swoją królewską rezydencję, teatr na cztery tysiące widzów i nowoczesne ujścia wodne… Dziś zachowały się 16 – hektarowe wykopaliska, na których możemy zapoznać się z Seforis tamtych czasów (wpis na ten temat wkrótce)..

Niewykluczone, że jednym z powodów, dla których św. Józef ostatecznie zdecydował się na powrót do Nazaretu, była duża ilość pracy związana z odbudową Seforis, po zniszczeniu jej przez Rzymian w 4 r. p. n. e. A św. Józef i Jezus byli, przypomnijmy, cieślami.

Zalety Nazaretu

NazarethVillage.com

Nazareth Village

Tak więc mamy dwa zasadnicze pozytywne aspekty nazaretańskiej egzystencji.

Po pierwsze lekkie odizolowanie osady dawało atmosferę bezpieczeństwa i spokoju. Mieszkańcy wioski byli pobożnymi, pokornymi ludźmi. Zmagali  się na co dzień z uprawą roli pokrytej skałami i ciężkimi podatkami nakładanymi przez Rzymskich okupantów.

Bbliskość Seforis z kolei otwierało na wielki świat starożytnej cywilizacji z całą jej różnorodnością i  napięciami. Praca przy odbudowie stolicy umożliwiała Jezusowi  zapoznanie się z obyczajowością  wielkich miast, a co za tym idzie, otwierała na problemy świata pogańskiego. To zaś było jednym z wielu aspektów „wzrastania w mądrości u Boga i u ludzi”(Łk 2,52), które miało przygotować małego chłopca do odegrania Mesjańskiej roli w dziejach świata i niejednokrotnie znajdowało oddźwięk  wJego nauczaniu.

Ile lat Jezus spędził w Nazarecie?

 

Piec z I w. n. e.

Piec z I w. n. e.

Można powiedzieć, że Jezus spędził w Nazarecie całe swoje życie, z wyjątkiem tych kilku lat, które spędził w dzieciństwie na wygnaniu w Egipcie.   Syn Człowieczy wraz  Maryją i początkowo św. Józefem (nie mamy dokładnych danych na temat daty śmierci św. Józefa – ewangelie ostatni raz wspominają postać św. Józefa w czasie zagubienia jezusa w Świątyni),  mieszkał  tam najprawdopodobniej aż do 30 roku życia.

Ostatnie trzy lata życia Jezusa to czas Jego przepowiadania, oraz męki, śmierci i zmartwychwstania. W tym czasie również powrócił do Nazaretu, nie znalazł jednak zrozumienia wśród swoich. Ewangelie pozostawiają opis przepowiadania Jezusa w Nazaretańskiej synagodze, a następnie mały lokalny lincz: nieudaną próbę strącenia Syna Bożego ze skały

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.Łk 4, 28-30

Miało to miejsce na zboczu góry Kedumim, a dziś upamiętnione jest niewielką tablicą kamienną.

Góra strącenia - Nazaret

Góra strącenia – Nazaret

Mieszkańcy Nazaretu pojawiają się w Ewangeliach jeszcze raz, w równie niechlubnych okolicznościach. Postanowili bowiem przyprowadzić do porządku niesfornego krewnego, który w ich mniemaniu był przyczyną zamętu:

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».Mk3, 20-21

 

Muzeum Nazareth Village

Współcześnie, na terenie oznaczonym przez archeologów jako historyczne miejsce pierwotnej wioski Nazaret z I w. n. e., zostało wybudowane muzeum Tak więc, znajdujący się na obrzeżach współczesnego Nazaret skansen odzwierciedla starożytną wioskę w najdrobniejszych szczegółach, od sposobu uprawy roli, poprzez wypas owiec, tłoczenie oliwek, aż po odtworzenie domostw, synagogi, a a nawet restauracje z ówczesnym jedzeniem.

Katarzyna Papiernik

Źródła:

The Nazareth Village, The Nazareth Jesus Knew, 2005 Nazareth, s. 4-8.

www.NazarethVillage.com

POBIERZ KURS MULTIMEDIALNY ŚWIĘTA BIBLIJNE