Heroizm. „Myśli”, Józef Tischner.

„Heroizm to podstawowa barwa ludzkiej egzystencji

W człowieku są ogromne pokłady ludzkiego heroizmu po warunkiem: że służy on nadziei. Człowiek zdolny jest do największych ofiar, jeżeli widzi, że to ma sens. Rozwiązania heroiczne są trudne, ale trudne dlatego, że proste, a prostych rzeczy się nie zauważa. Józef Tischner, Myśli wyszukane, Znak 2001.

Józef Tischner, Myśli wyszukane, Znak 2001.