Katarzyna de Hueck Doherty – nadprzyrodzona jednosc-sobornost.

Katarzyna de Hueck Doherty 

założycielka wspólnoty „Madonna House”  pod koniec życia napisała książkę „Sobornost„, w której opisuje wymedytowaną w sercu Boga nadprzyrodzoną jedność, która powinna połączyć wszystkich chrzescijan we wspolnocie Kosciola.

Ochrzczeni nie znają „obcych”, tylko braterstwo. Ich ręce są zawsze otwarte, aby chwycić dłonie drugiego człowieka. Tworzą  łańcuch i razem wchodzą w ciemność, ciemność stworzoną przez szatana. Ochrzczeni nie obawiają się, bo idą z modlitwą, a ich celem jest służba. Nie obawiają się, bo okrywa ich cień Pana. On idzie przed NIMI, sam będąc ZWIASTUNEM NADZIEI. Jego cień pada na wiernych i tam, gdzie jest ciemność, przychodzi światło. Szatan powoli oddala się, jak oddalił się na pustyni… (s. 84).
Jedynym sposobem niesienia nadziei jest zaostrzenie włóczni miłości i wbicie jej głęboko we własne serce, otwierając je niczym drzwi, przez które wszyscy będą mogli przejść do Chrystusa. Czasem twarz Chrystusa jest taka zamazana, że twoja własna twarz musi być ścieżką między NIM a drugim człowiekiem. Wtedy właśnie w Twoje serce wchodzi włócznia, kiedy bierzesz bliźniego za rękę i mówisz :”Jestem drzwiami, które prowadzą do drogi”. I pozwalasz, aby wszedł w Twoją ranę miłości! Przechodząc przez tą ranę, zmartwychwstanie on w nadziei, gdyż zobaczy w Twoim wnętrzu twarz Chrystusa”(89).
C. DOHERTY, Sobornost. Doświadczenie jedności umysłu, serca i duszy, Kraków 2009.