Odłamy judaizmu. Chasydzi, ortodoksi, żydzi konserwatywni i reformowani, mesjańscy i zsekularyzowani.

Najczęściej spotykane współcześnie odłamy judaizmu to:  ortodoksi ( w tym chasydzi), żydzi konserwatywni (masoreti),  reformowani – liberalni, a  także sekularyzowani(humanistyczni) i mesjańscy.