Prymas. Trzy lata z Tysiąca. DVD

Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński

Prymas z Komańczy DVD

Na stolicy piotrowej zasiada papież Polak, którego Maryjność wyrasta z gleby walki Polskiego Episkopatu o wolność Kościoła i Narodu,  z heroicznego zawierzania Prymasa Tysiąclecia wszystkiego aż do męczeństwa Jasnogórskiej Pani. Continue Reading

Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna”

Myśląc Ojczyzna[Karol Wojtyła – 1974]

Myśląc Ojczyzna…

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,

która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać

w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Continue Reading