Kierunek dla Kościoła

Głównymi zagrożeniami dla Kościoła jest współcześnie psychologia i horyzontalizm. Kolejnym zagrożeniem jest horyzontalizm. Rozumiany jako antropocentryzm i koncentracja na pracy charytatywnej  z marginalizowaniem Słowa Bożego.

Tam zaczyna się Kościół, gdzie jest Duch Święty, gdzie wkracza w ludzką egzystencję nadprzyrodzoność. Jest to możliwe tylko w kontekście MODLITWY I SAKRAMENTÓW.

Na tym właśnie powinna się skoncentrować praca ewangelizacyjna na wysokim i niskim szczeblu. Modlitwa brewiarzowa dla świeckich, modlitwa serca: różaniec i modlitwa Jezusowa.  ADORACJA – modlitwa ciszy i prostoty, MEDYTACJA SŁOWA BOŻEGO. Każdy chrześcijanin codziennie modli się przynajmniej 3 minuty Słowem Bożym.