Bóg jest całkowicie INNY. Sobornost. Katarzyna de Hueck Doherty

sobornost

Sobornost 

Katarzyna de Hueck Doherty

założycielka wspólnoty Madonna House w swojej ostatniej książce: Sobornost pisze o Inności Boga.
 Tajemnica Trojcy
W momencie, kiedy doświadczamy swojej słabości można poprosić Boga w Trójcy Jedynego, o nowy, zupełnie nowy dar SOBORNOSTI, czyli jedności płynącej  z sobrania (ros.) – zgromadzenia wokół Jezusa Eucharystycznego, wokół Jego Ciała i Krwi. Ten dar JEST czymś zupełnie nowym od naszego ludzkiego myślenia. Darem , o który trzeba poprosić i na który trzeba się otworzyć. Żeby jednak poprosić Boga o dar, trzeba wiedzieć, że stoi się z pustymi rękami.
Próbowałam wyjaśnić sobornost, nie  wyjaśniając jej tak naprawdę, bo to jest coś, co serce przejmuje od drugiego serca: to pewien rodzaj ognia. Można powiedzieć, że nie trzymając się za ręce, tylko „za serca” i wchodząc w ogień Ducha Świętego, wykuwamy łańcuchy serc. Połączą się one z sercem Chrystusa.Oto właśnie odnowa. Oto uzdrowienie. Oto sobornost”(S. 71)
.
Bóg jest Inny

Bóg Jest ŚWIĘTY, to znaczy całkowicie INNY ( na swój użytek używam słowa upside down (ang.)  do góry nogami – Bóg to Ten, który „przewraca wszystko do góry nogami”). Więc Jego dary, które udzielają nam czegoś ze swojego wnętrza również są CAŁKOWITĄ INNOŚCIĄ i tą całkowitą inność wprowadzają do naszego życia. Jeżeli się na Nią zgodzimy. Tak więc Bóg da nam zupełnie nową jedność. Jeżeli WSZYSCY zgodnie o nią poprosimy. Bo jeśli dziecko prosi o chleb, czy Ojciec da mu kamień?
Jak pisze Katarzyna Doherty –

Próbowałam wyjaśnić sobornost, nie  wyjaśniając jej tak naprawdę, bo to jest coś, co serce przejmuje od drugiego serca: to pewien rodzaj ognia. Można powiedzieć, że nie trzymając się za ręce, tylko „za serca” i wchodząc w ogień Ducha Świętego, wykuwamy łańcuchy serc. Połączą się one z sercem Chrystusa.Oto właśnie odnowa. Oto uzdrowienie. Oto sobornost”(S. 71)
.

Nie możemy jednak – nigdy- odnawiać świata zgodnie z własnym zamysłem. Nie, nie, nie! Gdyby każdy z nas miał decydować, jak ma wyglądać odnowa świata, osiągnęlibyśmy chaos, przy którym wieża Babel wyglądałaby jak przedszkole. … Służyć ludzkości, odnowić ją zgodnie z pierwotnym zamysłem Boga, – oto nasze zadanie!

Catherine de Hueck Doherty, Sobornost. Doświadczenie jedności umysłu, serca i duszy, Kraków 2005.
http://ziemiajezusa.files.wordpress.com/2011/01/bx-newsletter.jpg

Katarzyna Papiernik