Mała Arabka – „Kaprys Boga”. Życiorys.

Miriam Baouardy – bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Prostota i dziecięctwo połączone z nadzwyczajnym nagromadzeniem nadprzyrodzonych charyzmatów  (ekstazy, lewitacje, proroctwa, stygmaty, demoniczne opętanie) …

„Wiele osób szuka dziś nowych nabożeństw, a nie potrzeba niczego nowego poza przywoływaniem Ducha Świętego” napisała pod koniec swojego życia do papieżaśw. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
Kalendarium Życia Mariam

5 stycznia 1846 r.

Przyszła na świat w Abellin  jako 13-te dziecko w rodzinie galilejskiej, po śmierci swoich 12 młodszych braci.

W 1851 r

w wieku trzech lat zostanie sierotą i odtąd będzie wychowywana przez muzułmańskiego wuja.

8  września  1858 r

Pochwycona przez Boga od 3-ego roku życia jako 13-latka nie zgadza się na zwyczajowo w tym czasie zawierane małżeństwo, a służący wuja podcina jej gardło. Budzi się w grocie jej opiekunka, którą nazywała „zakonnica”  zakonnicą pielęgnuje jej ranę i karmi bardzo smaczną zupą. Wkrótce odprowadza ją do kościoła w Aleksandrii i tam pozostawia.

1856 r.

Rozpoczyna się czas służby – Opatrzność prowadzi ją przez kraje Bliskiego wschodu, a później Europy. Wreszcie nadarza się okazja, żeby rozpocząć życie zakonne.

12 czerwca 1867 r.

Zostaje przyjęta do nowicjatu sióstr św. Józefa u w Pau (zgodnie z przepowiednią opiekującej się nią ” zakonnicy”).

Intensywne życie duchowe nowicjuszki połączone z dużą ilością łask nadprzyrodzonych, takich jak ekstazy, proroctwa wprawiają siostry w zakłopotanie i ostatecznie, wraz z mistrzynią  Mariam przenosi się do karmelu w Pau. Tutaj rozpoczyna się jej droga na Górę Karmel, tutaj też jej życia nadprzyrodzone rozkwita.

W 1870 r.

Kolejny etap życia niezwykłej nowicjuszki – nowa fundacja Karmelitańska w Indiach, w której Mariam – maleńkie nic Jezusa  będzie brać udział.

21 listopada 1871 r.

Mariam składa swoje śluby wieczyste, ale towarzyszą temu również ciężkie duchowe walki – które przybiorą formą demonicznego opętania. Wobec narastającego wokół Mariam niezrozumienia zmuszona zostaje do powrotu do Francji.  Jednakże pozorna klęska staje się zwycięstwem, Bóg miał wobec niej inne plany.

12 września 1875

Karmel w Pau z inicjatywy Marii rozpoczyna kolejną fundację, tym razem w Ziemi Świętej, na Wzgórzu Dawidowym. To ona nadała kształt temu karmelowi czynnie uczestnicząc w budowie,  a także zainicjowała budowę kolejnego karmelu w  Nazarecie. Zakupiono  także ziemie pod budowę karmelu w Emaus.

26 sierpnia 1788 r.

Zmarła w wieku zaledwie 33 lat w Betlejem.

13 listopada 1983 r.

została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jan Pawła II, a 17.05.2015 roku kanonizowana.

 

Miłości Boża – pochłoń mnie Po prawdziwej drodze – prowadź mnie Maryjo, matko moja – strzeż mnie Z Jezusem – błogosław mnie Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj mnie ŚW. MIRIAM OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO