Odłamy judaizmu. Chasydzi, ortodoksi, żydzi konserwatywni i reformowani, mesjańscy i zsekularyzowani.

Najczęściej spotykane współcześnie odłamy judaizmu to: 

ortodoksi ( w tym chasydzi), żydzi konserwatywni (masoreti),  reformowani – liberalni, a  także sekularyzowani(humanistyczni) i mesjańscy.

Esencja judaizmu – Tora

Haredim - czytanie Tory

Haredim – czytanie Tory

Esencją judaizmu jest przestrzeganie Prawa żydowskiego (halacha), które reguluje życie wyznawcy judaizmu tak szczegółowo, że trudno oddzielić wyznawanie religii od zajęć doczesnych.

Jego podstawą jest Tora, zinterpretowana w części halachicznej Talmudu. Talmud dzieli halachę na 613 przykazań (micwot): 248 nakazów i 365 zakazów, które obejmują każdy aspekt życia, od interesów po sypialnię, od urodzin po dzieła miłosierdzia.

Dla większości współczesnych Żydów, nakazy Tory nie są już prawdziwymi nakazami religijnymi, lecz tylko tradycją. Nawet religijni Żydzi nie przestrzegają wszystkich religijnych nakazów, choć zachowują niektóre z nich.

Żydzi ortodoksyjni

Dzielą się na kilka odłamów, w tym m. in. ultraortodoksyjnych i chasydów.

Żydzi ultraortodoksyjni (haredim)

charedim, żydzi ultraortodoksyjni

haredim, żydzi ultraortodoksyjni

Zachowują tradycyjny judaizm w sposób rygorystyczny, unikają kontaktów ze światem zewnętrznym tworząc swoiste getta, chodzą w XIX-wiecznych strojach, są antysyjonistami i popierają Palestyńczyków.

Obecnie w Izraelu dochodzi do licznych napięć pomiędzy nimi a władzami państwowymi, które próbuje odbierać im szereg nadawanych niegdyś swobód.

Chasydzi 

rodzina chasydzka Jerozolima

rodzina chasydzka Jerozolima

Nurt został zapoczątkowany w XVIII w. wśród najuboższych warstw żydowskich na terenie Rzeczypospolitej, Ukrainy i Białorusi. Koncentrował się na radości ze służenia Panu, opierał się na kabale. Gromadzi się  wokół osoby wybitnego rabina – cadyka.  Pozostał zwyczaj pielgrzymowania do grobów cadyków.

Video:

Chasydzi przy grobie cadyka cadyka Elimelecha w Leżajsku

Judaizm reformowany (postępowy, liberalny)

Powstał w Niemczech w XIX wieku. Charakteryzuje się uproszczeniem prawa dotyczącego koszerności i przestrzegania szabatu, równouprawnieniem kobiet, znacznym zredukowaniem liturgii i modlitw.

Judaizm konserwatywny (masoreti)

Pośredni pomiędzy reformowanym a ortodoksyjnym, utrzymują prawo dotyczące koszerności i szabatu, ale nie izolują się od nowoczesnego społeczeństwa

Judaizm świecki i humanistyczny

Powstał w latach 60-tych XX wieku w USA. Jest formą podtrzymywanie tożsamości żydowskiej niewierzących żydów, dotyczy poznawania tradycji żydowskiej świeckiej i religijnej. Niektórzy z nich dokonują obrzezania, celebrują niektóre święta.

Judaizm mesjański

Uznaje Jezusa za mesjasza, ale nie przechodzi na chrześcijaństwo, czerpie z obrzędów chrześcijańskich, głównie protestanckich. Forma pośrednia pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem.

 

Jędrzejewski Paweł, Judaizm bez tajemnic, Tora Pardes, Kraków 2009.

Aneta Wawrzyńczak, Ortodoksyjni Żydzi zadadzą Izraelowi większy cios niż wrogie państwa?

źr. izrael.badacz.org

 

POBIERZ KURS MULTIMEDIALNY ŚWIĘTA BIBLIJNE