Boża Opatrzność

Bóg Siła plotki…

Przychodzi czasem taki moment w życiu człowieka, że wobec narastającej fali śmierci i zła, jedynym jego usprawiedliwieniem jest to, że, po ludzku, nie ma już  żadnego usprawiedliwienia, kończą się wszystkie ludzkie sposoby odparcia stawianych zarzutów.Ostoją jest dla niego przekonanie, całkowicie subiektywne, ale mocno egzystencjalne, że za nim stoi BÓG i tylko BÓG.

Pomimo całej swojej kruchości istnienia przygodnego, tak bardzo słabego i grzesznego, stającego wobec Swojego Stwórcy, jest przekonany, że Bóg  mam moc go obronić, jeśli taka jest Jego wola.

Katarzyna Papiernik