Chodzenie po wodzie

Kiedyś komuś mówiłam, że moją specjalnością nie jest samo chodzenie po wodzie. Moją specjalnością jest chodzenie po wodzie w czasie TSUNAMI.

Katarzyna Papiernik