Na początku było Słowo

Słowo –   Logos

Odbicie Ojca, w którym odbija się cały wszechświat,

staje się Dzieckiem.

Klękamy wobec tajemnicy.

Wcielony wskazuje na potęgę miłości,

która kryje się w postawie uniżenia i ukrycia

zaprasza, by iść za Nim Jego śladami.

Niech pokój i miłość,

która wszystko przetrzyma i wszystko zwycięża,

ugruntuje się w nas,

tak aby nic  nie stanęło na przeszkodzie Bogu Jedynemu,

rozkochanemu w Swoim stworzeniu aż do kenozy całkowitej,

(wszak to nie przypadek, że na ikonach często Dzieciątko pojawia się  w żałobnym całunie),

uczynić nas NOWYM STWORZENIEM w CHRYSTUSIE.

Pięknych Rodzinnych, pełnych Pokoju i Łaski Świąt

życzy

Katarzyna Papiernik

 

Katarzyna Papiernik