Pokora to ?

Czy pokorą jest przyznanie się do winy niepopełnionej?

 

„Dusza nie jest taka jak liść

Może słońce zatrzymać nad sobą

Uniżając się razem z nim niedostępnym łukiem od zachodu

Tam go dosięga i zostaje

dzieląc słoneczne uniżenie

a gdy upłynie jeszcze dalej

jednoczy się z nim długim cieniem

Ani horyzontów nie łamie

Niespokojna o dalekie dni –

po prostu puka do drzwi

I oto wszystkiego dosięgła

oto słońce co dzień

przywraca do swego widnokręgu” Wojtyła, PIEŚŃ O SŁOŃCU NIEWYCZERPANYM, Poezje wybrane, s. 27.

Nie ma czegoś takiego jak prawda psychologiczna. Te dwa słowa całkowicie się nawzajem wykluczają. PRAWDA dotyczy porządku ontologicznego, a psychologia – jakiegoś poznania fenomenologicznego, bardzo niedoskonałego o czym mówi każdy uczciwy w stosunku do samego siebie psycholog, dotyczącego fragmentu bytu ludzkiego jakim jest psychika ( w stosunku do ducha jest to zaledwie drobny wycinek).

Tu jest kwestia przypuszczeń, różne zestawy testów pokazują osobowość człowieka pod różnymi kątami, ale są  to zaledwie predyspozycje, które mogą lub nie muszą się wykształcić, przekształcić i zaowocować. Bóg jest Dawcą Życia i Łaski i zagarnia, pochłania wszystko. 

 

Katarzyna Papiernik