Gdzie znajdzie się pokój, w kórym będę mogł spożyć Paschę?

Relikwie Krzyża Świętego U Jasnogórskiej Pani. Dziękuję Bogu, za to,

że będę mogła spędzić tutaj jeszcze jakiś czas. To wielka ŁASKA.

Katarzyna Papiernik