Trudny temat – posłuszeństwo

Wybory moralne

Posłuszeństwo woli Boga i Jego przykazaniom wynika z relacji pełnej zaufania do Mądrości Boga i Jego miłości do człowieka.

Wybory moralne

Zdarzają się  sytuacje, w których trzeba wybierać np. pomiędzy wołaniem serca, a presją nawet najbardziej życzliwego otoczenia. Gdzie szukać woli Boga? Wsłuchując się tylko w głos własnego sumienia można być łatwo posądzonym o subiektywizm i nie tylko. Na przykład o schizofrenię (SIC!).

Z drugiej zaś strony w najważniejszych chwilach swojego życia pozostajemy sami  przed Bogiem. Nawet  Bóg szanuje moją wolność i uszanuje moje NIEBÓG, WIELKI MIŁOŚNIK DUSZ, (odsyłam do poezji św. Jana od Krzyża, uznanego za największego poetę hiszpańskiego).

Francisco de Zurbarana „św. Jan od Krzyża”

Wolna wola

Stwarzając człowieka i wyposażając go w wolną wolę, BÓG zaryzykował, że zostanie odrzucony. Po co by było Bogu stwarzanie robotów, z góry zaprogramowanych do tzw. „szczęścia”? Roboty nie są zdolne do miłości. Przecież cała zabawa w człowieczeństwo tu na ziemi polega WŁAŚNIE NA TYM, że wolną wolę i wolny wybór człowiek ma. I dzięki temu może kochać.

Michał Anioł - Stworzenie Adama

Michał Anioł – Stworzenie Adama

Wolność

Wolność to bardzo kruchy i delikatny dar. Zawsze fascynowała mnie ta tajemnica, dlaczego niektórym osobom łatwo jest żyć zgodnie z wolą Boga, a innym nie. Później dopiero zdałam sobie sprawę z tego, że jest to kwestia Łaski uprzedzającej, bo przecież niczego dobrego nie możemy chcieć ani pragnąć, jeśli nie jest to darem Boga.

A ponadto wobec naszych wyborów TYLKO MY SAMI jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. I zdamy rachunek z wykorzystanej i niewykorzystanej Łaski.

Michał Anioł – Stworzenie Adama

Powołanie

Spotkanie między Bogiem a człowiekiem to wielka, intymna tajemnica, którą bardzo trudno jest przeniknąć osobie postronnej. Wchodząc do tego pomieszczenia trzeba zdejmować sandały z nóg, bo jest to ziemia święta. Zresztą większość osób powołanych spotyka się z różnorakimi sprzeciwami ze strony otoczenia, a niektórzy nawet twierdzą, że jest to oznaka PRAWDZIWEGO powołania. Siły ciemności zawsze sprzeciwiają się dobru, która ma z takiego powołania wypłynąć  – ks. Janusz Pasierb: „Jesteś powołany? Nie widzę rany…” .

W tą dynamikę wpisuje się również rozumienie sakramentu. Osoba zawierająca sakrament małżeństwa lub kapłaństwa pod przymusem, robi to w sposób nieważny, bo WOLNOŚĆ jest podstawowym i niezbywalnym warunkiem PRZYJĘCIA JAKIEJKOLWIEK ŁASKI. Szkoda, że niektórzy o tym zapominają.

Posłuszeństwo

Pozostaje jeszcze problem Posłuszeństwa. Jak ma się do wolności – wypełnia się w niej i szlifuje. To znaczy wolność szlifuje się w posłuszeństwie.

Posłuszeństwie Bogu i Jego przykazaniom wynika z relacji polegającej na zaufaniu, że Mądrość Boga jest wyrazem Jego Miłości, jest najlepszym dobrem, jakie może człowieka spotkać tu na ziemi, jest wskazówką, jak bezkolizyjnie i szczęśliwie podróżować przez życie.

Problemy współczesnej młodzieży z tak zwanym posłuszeństwem, czyli na przykład podporządkowaniem się normom prawnym, wynika ze skrajnego wyobcowania młodego człowieka wynikającego z  braku autorytetów i życia w ciągłym lęku.

Posłuszeństwo zakonne to zagadnienie trochę bardziej skomplikowane. Przede wszystkim ze względu na szerzące się nadużycia i grzech strukturalny, zgodnie z istniejącą tradycją mnastyczną, posłuszeństwo przełożonemu powino być posłuszeństwem woli Boga.

Katarzyna Papiernik