Świat Nowego Testamentu”Zasłona przybytku po śmierci Jezusa rozdarła się na dwoje” (Mt 25, 3)

„Zasłona Przybytku” czyli Drugiej Świątyni Jerozolimskiej  – Herodiańskiej „rozdarła się na dwoje” w chwili śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. (Kurs Palestyna  w czasach Jezusa)

Do niedawna nie zdawałam sobie sprawy, z tego, jak ogromna była zasłona oddzielająca Miejsce Święte od Miejsca Najświętszego w Świątyni Herodiańskiej. …

Otóż można ją porównać ze współczesnym 18-piętrowym wieżowcem. Poza tym, jak się okazało, zasłony były dwie, a nie jedna. Pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną zasłoną znajdowała się przestrzeń zwana „Amah traqsin”.

… (L.K. Ritmeyer, The ritual.., s. 25. ) Wyobraźmy więc sobie, jak raz do roku zdejmowało ją równocześnie 300 kapłanów… (Tamże, s. 32).

Zasłona Przybytku w Ewangeliach

 

Ewangeliści zgodnie relacjonują, że po śmierci Jezusa „zasłona przybytku ” rozdarła się na dwoje, rozdarła się przez środek, z góry na dół (Mt Łk 23,45; Mk 15,38; Mt 27,51). Zasłona przybytku wspominana przez Ewangelistów znajdowała się w Świątyni Jerozolimskiej , tzw. Drugiej, albo Herodiańskiej. Świątynia odbudowana ze szczególnym przepychem, miała być dziełem życia Heroda Wielkiego.

Zasłona w Przybytku Mojżeszowym

 

Po raz pierwszy w historii Izraelitów zasłona pojawiła się w Przybytku Mojżeszowym, na polecenie dane Mojżeszowi. Miała ona oddzielać Świątynię od Miejsca Najświętszego:

Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra. Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce Święte od NajświętszegoWj 26, 30-36

 źródła:

L. K. Ritmeyer, The wanderings of the Holy Ark, s. 56-72.

L. K. Ritmeyer, The ritual of the temple in the time of Christ, Jerusalem 2002, s. 25, 32.

Pobierz KURS MULTIMEDIALNY ” Święta Biblijne”