Katarzyna de Hueck Doherty. Życiorys.

Katarzyna de Hueck Doherty

Spotkanie z Janem Pawłem II

Catherine de Hueck Doherty

to bardzo ciekawa postać, łączącą w sobie szereg przeciwieństw tworzących bardzo oryginalna syntezę. Wychowana w prawosławiu, nawrócona na katolicyzm. Kobieta o rosyjskiej duszy, przystosowana do życia w kulturze zachodnio-europejskiej, żyjąca życiem czynnym, małżeńskim a jednocześnie na duchowej pustyni. Kobieta sukcesu, która postanawia żyć w  duchu ewangelicznego radykalizmu wyrzekając się swojego majątku.

Życie jako pielgrzymowanie

Życie opisuje jako pielgrzymowanie, i ciągłe opuszczanie wszystkich bezpiecznych i ciepłych wysp pozornego spokoju i stabilizacji, które udawało się jej osiągać. Pan ciągle zapraszał ją „przesiądź się wyżej”, a ona musiała pielgrzymować na kolejny szczyt w gradzie, śniegu i mgle…

Dzieciństwo Katarzyny Doherty

Katarzyna de Hueck Doherty

Dzieciństwo

Założycielka Madonna House, Katarzyna de Hueck Doherty (z domu Kołyszkin), urodziła się 15 sierpnia 1896 roku w Rosji, w rodzinie ziemiańskiej. Została wychowana w tradycji prawosławnej otwartej na wpływy katolicyzmu. W związku z pracą ojca w służbie dyplomatycznej, odebrała wykształcenie zarówno w Rosji ,w słynnej Szkole Księżnej Oboleńskiej w Petersburgu, jak i za granicą, w szkołach prowadzonych przez zakonnice katolickie.

Katarzyna de Hueck – pierwsze małżeństwo

Katarzyna de Hueck Doherty

Pierwsze małżeństwo

W 1912 roku piętnastoletnia Katarzyna została poślubiona przez barona Borysa de Hueck. Małżeństwo to zakończyło się separacją i unieważnieniem, obejmowało burzliwy historycznie okres życia Katarzyny. I Wojnę Światowej Katarzyna służyła na froncie jako pielęgniarka, a po wybuchu Rewolucji Październikowej schroniła się wraz z mężem w Finlandii, gdzie z wyroku komunistów omalże nie zginęła śmiercią głodową. Stamtąd przedostała się do Anglii, a potem do Kanady. W Anglii podjęła decyzję o wstąpieniu do Kościoła rzymskokatolickiego (1919 rok), nie wyrzekając się przy tym swojego prawosławnego dziedzictwa.
Po przyjeździe do Kanady państwo de Hueck zamieszkali w Toronto. Tu, w 1921 roku urodził się ich jedyny syn, George. Początki życia w “Nowym Świecie” nie były łatwe. Choroba męża, brak środków utrzymania, ciężka praca fizyczna nie wystarczająca na więcej niż przetrwanie w nędzy, nieufność ówczesnego społeczeństwa wobec tak zwanej “słowiańskiej emigracji”, to tylko niektóre z wielu przeciwności, jakie spotkały Katarzynę w tym czasie. Ostatecznie przyszła zmiana na lepsze. Energiczna osobowość i dramatyczne talenty Katarzyny pozwoliły jej na otrzymanie korzystnej finansowo pozycji prelegentki w znanym biurze wykładowym, podróżującym po kontynencie północnoamerykańskim ze swoimi programami kulturalno — oświatowymi.

Powstanie Friendship House

Katarzyna de Hueck Doherty z synem Georgem

Szczyty kariery zawodowej nie przyniosły jej jednak pełnej satysfakcji i spełnienia.  Wtedy właśnie, poprzez słowa Ewangelii, “Powstań, idź… sprzedaj wszystko, co masz… podnieś swój krzyż i naśladuj Mnie”, które zdawały pojawiać się za każdym razem kiedy otwierała Pismo Święte, usłyszała wezwanie do radykalnej zmiany życia. Po okresie zmagań i wątpliwości, posłuszna temu wezwaniu rozdała swój majątek ubogim, zabezpieczając wcześniej utrzymanie dla syna. Za pozwoleniem i poradą biskupa diecezji zamieszkała pomiędzy biednymi w Toronto. Wkrótce zebrała się wokół niej niewielka grupa współpracowników i tak w początku lat 30-tych powstał pierwszy Friendship House (“Ośrodek Przyjaźni”). Po kilku latach otwarł on swoje placówki w wielu innych miastach (Harlem w Nowym Jorku, Chicago, i inne). Katarzyna w tym czasie, podobnie jak jej przyjaciółka Dorothy Day, była jedną z pierwszych w walce o sprawiedliwość społeczną i rasową w Ameryce Północnej.

Drugie małżenstwo Katarzyny de Hueck Doherty

Katarzyna de Hueck Doherty

Katarzyna de Hueck Doherty z mężem Edwardem Doherty

W latach 40-tych, Katarzyna poślubiła Edwarda Doherty, znanego dziennikarza amerykańskiego, którego poznała w Harlemie. Ich znajomość zaczęła się kiedy Eddie, zainteresowany Friendship House postanowił opisać jego działalność na łamach nowojorskiej prasy. 17 maja 1947 roku Katarzyna i Eddie zamieszkali w Combermere, w Kanadzie, dając początek dzisiejszemu Madonna House. W krótkim czasie zaczęli dołączać inni, zostając tu pomimo trudnych warunków życia z dala od bezpieczeństwa i wygód miasta.

Powstanie Madonna House

Katarzyna de Hueck Doherty

Madonna House

Katarzyna przyjmowała każdego z gościnnością zapraszając do wspólnego życia — modlitwy, pracy i rekreacji. Podobnie jak w Friendship House pomagała także miejscowej ludności. Odwiedzała samotnych, pielęgnowała chorych, organizowała naukę dla dzieci i dorosłych, zbierała pieniądze, ubrania i żywność dla wszystkich potrzebujących. I tak w konkretny, prosty sposób świadczyła i uczyła o miłości Boga.

Z upływem lat zainteresowanie duchowością Madonna House wzrosło. Na zaproszenie biskupów z innych diecezji, zarówno w Kanadzie jak i poza jej granicami, zostały otwarte nowe ośrodki apostolatu. Duchowość wspólnoty oparta na życiu Świętej Rodziny z Nazaretu, wywarła wpływ na wiele osób przybywających do Combermere z całego świata. Ten wpływ wciąż rośnie. Wizja prostego życia Ewangelią, którą Bóg obdarzył Katarzynę dociera do wielu głównie poprzez kontakt z naszymi domami. Inni poznają ją czytając książki i publikacje opracowane na podstawie pism Katarzyny.

Śmierć Katarzyny de Hueck Doherty

Katarzyna Doherty zmarła 14 grudnia, 1985 roku w Combermere, w wieku 89 lat. W 1991 roku, za zgodą miejscowego biskupa w Pembroke, wszczęto jej proces beatyfikacyjny, a obecnie nadano jej tytuł “Służebnicy Bożej”.

Publikacje Katarzyny de Hueck Doherty

 

Źródła:

madonnahouse.org

publications.madonnahouse.com

catherinedoherty.org

Katarzyna Papiernik