Jak Jezus broni nas przed destrukcją okultyzmu?

„W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego” Ef 6,16.

Katolickie oblicze Polski, jej suwerenność i dobrobyt zaczyna się na progu każdego polskiego serca, które zwycięża swoją skłonność do zła.

W XXI wieku katolicy albo będa mistykami, albo nie będzie ich wcale.Karl Rahner
Jezu miłosierny, Zbawicielu świata, spraw, aby wszystkie pociski złego wystrzelone w moim kierunku, aby zniszczyć moją wiarę, napełnić mnie udrękami i cierpieniem, bądź pozbawić mnie życia, stały się źródłem błogosławieństwa.  Przemień je Boże odwieczny w Łaskę żalu doskonałego, żebym mógł poznać  moje grzechy tak, jak Ty je widzisz, i je znienawidzić wszystkimi siłami mojej duszy i serca. Ty pragniesz mojego szczęścia, oddal ode mnie grzech, który jest przyczyną rozdarcia, a udziel mi tej  Łaski, bym mógł zwrócić swój rozum i wolę ku Prawdzie i Dobru, i odpokutować za całe wyrządzone zło świadome i nieświadome. Wyzwól moje zmysły, moją duszę, moją psychikę i moje ciało ze wszystkich wpływów złego ducha i zranień grzechu. Błagam Cię również pokornie, Jezu Zmartwychwstały, który pokonałeś szatana i złamałeś oścień śmierci, aby to przekleństwo i czary rzucane na mnie nie tylko nie wyrządziły mi krzywdy, ale również stały się przyczyną nawrócenia dla tych, którzy je na mnie rzucają poprzez przyzwolenie swojej woli. Uczyń mnie pokornym i posłusznym narzędziem w budowaniu Twojego Królestwa tu na ziemi”. Jeśli co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić” Mk 16, 20; „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego” Ef 6,16. „Uzdrów mnie Boże lekarstwem pokuty”. (Ps 85). Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Niepokalanie Poczęta i wszyscy święci. Amen.
Mistrz z Zafra, „Św. Michał Archanioł”

Mistrz z Zafra, „Św. Michał Archanioł”

 

Katarzyna Papiernik