Heretycki? synod ds młodych 2018 – komentarz

Synod ds młodych 2018

pracował na dokumencie Instrumentum Laboris o charakterze bardzo antropocentrycznym, nastawionym na demokratyzację (synodalność)


Niebezpieczny antropocentryzm w Instrumentum Laboris

Już Instrumentum Laboris  ds synodu wskazuje jednoznacznie na bardzo antropocentryczne spojrzenie na Kościół, niepokoi przyjęcie metody badawczej charakterystycznej dla nauk społecznych, takich jak socjologia.

Punktem wyjścia i osią całego dokumentu są bowiem badania socjologiczne mające na celu określenie kondycji społecznej i uwarunkowań kulturowych młodych, którym poświęcona jest obszerna pierwsza część dokumentu.

Młodzi w fazie pre synodalnej określali swoje oczekiwania w stosunku Kościoła, co było rzecz jasna niejednoznaczne, a nawet głęboko niewłaściwe. Sugeruje bowiem, że to Kościół ma się dostosowywać w swoim nauczaniu do oczekiwań wiernych, podczas, gdy rzeczywiście Kościół Jezusa Chrystusa od wieków przekazuje Jego nauczanie w sposób nienaruszalny,

Porównajmy nauczanie Jezusa Chrystusa:

Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.Mt 5,18

do Instrumentum Laboris heretyckiego? Synodu:

 Młodzi ludzie, z ich niejednolitymi doświadczeniami życiowymi i niepewnymi drogami wiary, pomagają Kościołowi nabyć jego naturalną formę wielościanu . IL 56

Równie niepokojące są wypowiedzi biskupów, którzy mówią o sobie, że uczą się od młodych. Sprzeciwiają się tej postawie młodzi Australii, którzy w swoim liście na synod apelują do Biskupów, żeby nauczali ich wiary, a nie oczekiwali, że sami młodzi, nieuformowani i niedoświadczeni będą teraz w Kościele pełnić funkcję nauczycielską.

Młody człowiek jest z natury radykalny

Jedyną dopuszczalną zmianą w nauczaniu Kościoła jest konstruowanie nowych form przekazu, a nie majstrowanie przy samej doktrynie. Wiemy dobrze, że młody człowiek jest nastawiony do życia radykalnie, szuka radykalnych idei, ale przede wszystkim wiarygodnych mistrzów. Zmniejszanie wymagań moralnych  w celu uzyskania „popularności” jest mało skuteczne, o czym przekonało się wiele wymierających zgromadzeń zakonnych na zachodzie. Jedyna odpowiedzią dla młodego człowieka jest AUTENTYCZNY radykalizm, i to bez względu na dominujące w otoczeniu trendy.

Synodalność na Synodzie ds młodych 2018

Synodalność jest tutaj słowem KLUCZ. Kardynał Martini , znany ze swoich ultraortodoksyjnych poglądów wprowadził tą ideę do Kościoła, i niestety może ona stanowić furtkę do wprowadzania oczywistych herezji tylnymi drzwiami.

 Czy synodalność, czyli demokratyzacja Kościoła nie doprowadzi nas do tego, że zaczniemy głosować po kolei poszczególne prawdy wiary i zasady nauczania moralnego? 

Można odnieść wrażenie, że te badania socjologiczne miały na celu sondowanie nastrojów społecznych wśród wiernych.

Najbardziej narzucają się dziś kwestie ekumenizmu (rozumianego jako pluralizm poglądów), kapłaństwa kobiet a także LGBT.

Przebieg synodu, arcybiskup Vigano

Jak donoszą korespondenci doszło do kilku ciekawych incydentów podczas obrad synodu, który był tajny, poszczególni prelegenci udostępniali .

Głośne wystąpienie arcybiskupa Vigano, przez 11 lat był przełożonym wszystkich watykańskich dykasterii, który zdemaskował działania lobby LGBT w strukturach Kościoła. Wezwał również papieża Franciszka do abdykacji, co nie spotkała się z jednoznacznym protestem ze strony watykanistów, co być może ma swoje znaczenie.

Czekamy na oficjalne tłumaczenie dokumentu końcowego synodu.

 Katarzyna Papiernik