Prymas. Trzy lata z Tysiąca. DVD

Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński

Prymas z Komańczy DVD

Na stolicy piotrowej zasiada papież Polak, którego Maryjność wyrasta z gleby walki Polskiego Episkopatu o wolność Kościoła i Narodu,  z heroicznego zawierzania Prymasa Tysiąclecia wszystkiego aż do męczeństwa Jasnogórskiej Pani. Continue Reading