Teatr „A” – Piękno i Sacrum

Teatr „A” stara się łączyć popularny język teatru muzycznego z doświadczeniami europejskiej awangardy teatralnej,

sięga do polskiej kultury ludowej, łączy autorskie teksty z tekstami biblijnymi lub staropolskimi, czerpie obficie z dorobku literackiego innych kultur, inspiruje się muzyką i choreografią tańców ludowych.

Zespół szuka piękna i sacrum.

Podejmując ważne tematy stara się komunikować z widzem językiem jak najbardziej uniwersalnym. Wychodząc od spektakli dramatyczno-muzycznych Grupa wciąż poszukuje nowych form wyrazu –

korzysta z języka teatru ulicznego, nie stroni od groteski, szuka inspiracji w średniowiecznych misteriach

– zmierzając nieuchronnie w kierunku teatru totalnego.

Historyja o Śmierci i Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (2009)

Zespół od momentu swego powstania jest

„teatrem w drodze”

– wierny swojej „pielgrzymiej” tradycji cyklicznie organizuje tournee w kraju i za granicą.

To programowe „wychodzenie do widza” kształtuje formę teatralnego przekazu – klarownego, czasem dowcipnego, acz nie rezygnującego z kulturowych podtekstów i wielopłaszczyznowości.