Życzenia Wielkanocne 2018

Alleluja. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, tak i my wiemy, że Bóg to, co zniszczalne obleka  w niezniszczalność, wiemy, że jeśli przyjmiemy Jego moc staniemy się dziećmi Bożymi. Oby Duch Święty, w sposób rzeczywisty i głęboki przemienił serca Polaków, i uzdolnił ich do życia przykazaniami oraz obrony tej rodziny, której na imię Polska: obrony Jej chrześcijańskich korzeni i powołania do bycia przedmurzem chrześcijaństwa dla innych krajów. Niech radosne Alleluja , z darem prawdziwie chrześcijańskiej radości, która jest darem Ducha Świętego, wypełni nasze serca. Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy.